نجوایِ بی پروا

بفرمایید تو!

تولد داریم به به !!

آرامِ عزیزم :)

تو بهترین و مهربون ترین کسی هستی که دیدم

از ته دلم قشنگترینها رو واست میخوام آجی جونم

heartتووولدت مبارک heart

دوستت دارم

در همین رابطه آهنگ میفرماید که:

تمومِ آرزوم واست بختِ بلنده:))

 

Designed By Erfan Powered by Bayan